Om Stiftelsen Lillehammer museum

Stiftelsen Lillehammer museum er overbygningen for de seks unike museene Aulestad, Bjerkebæk, Lillehammer Kunstmuseum, Maihaugen, Norges Olympiske Museum og Norges Postmuseum. Stiftelsen har også ansvar for kunnskapssenteret Norsk håndverksinstitutt, kulturhuset Maihaugsalen, Innlandsarkiva avdeling Maihaugen og sekretariatet for Samtidsnett.

Stiftelsen Lillehammer museum skal være en ledende nasjonal institusjon med lokal forankring og internasjonal anerkjennelse.