Peoner-foto-RannveigUrdahl
Foto: Rannveig Urdahl

Formål og vedtekter

Stiftelsen Lillehammer museum er en vitenskaplig institusjon som har som formål å samle inn, bevare, dokumentere og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner, og å skape interesse for og økt kjennskap til billedkunst og andre visuelle uttrykksformer.

Med utgangspunkt i samlingene skal stiftelsen drive forskning og formidle kunnskap gjennom utstillinger, publikasjoner, undervisning og andre former for opplevelser og informasjon.

Vedtekter Stiftelsen Lillehammer museum