Miljøsertifisering

Stiftelsen Lillehammer museum har et bevisst forhold til miljøet. Vi er opptatt av at museene i stiftelsen skal tjene miljøet og ta ansvar for fremtidige generasjoner. 

Maihaugen ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2012. Etter dette har også Aulestad og Bjerkebæk blitt sertifisert. Nå arbeider Stiftelsen Lillehammer Museum med å sertifisere alle museer og enheter i en hovedkontormodell. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning med hensikt å heve miljøprestasjonene så mye at det faktisk monner. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat.For å bli sertifisert utføres en analyse av ulike sider av virksomheten. De krav som skal oppfylles berører følgende områder:

  • Internkontroll HMS
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall
  • Energi
  • Transport
  • Utslipp til luft
  • Utslipp til vann
  • Estetikk

Vi ønsker å sette fokus på miljøtiltak både av samfunnsmessige, økonomiske og markedsmessige hensyn. I tillegg til stor egenverdi, etterspør også turistmarkedet bedrifter som satser på miljø. 

Les innrapportering for 2023, Maihaugen her. 
Les innrapportering for 2023, Lillehammer kunstmuseum her.
Les innrapportering for 2023, Bjerkebæk her.
Les innrapportering for 2023, Aulestad her.